Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Deklaracja dostępności

Czcionka:

Deklaracja dostępności Gminnej Biblioteki Publicznej w Rusinowie

Gminna Biblioteka Publiczna w Rusinowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Gminnej Biblioteki Publicznej w Rusinowie.

 • data publikacji strony internetowej:
 • data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej. Zapewnienie dostępności niosłoby za sobą nadmierne obciążenia dla podmiotu publicznego.

Treści niedostępne

 • zdjęcia nie posiadają alternatywnego tekstu
 • niektóre załączniki dodawane są jako skany

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • deklarację sporządzono dnia:
 • deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Małgorzata Kaczyńska.
 • e-mail: bib.rusinow@wp.pl
 • telefon: 48672702220

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Za niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Rusinowie
 • Adres:  Żeromskiego 4
              26-411 Rusinów
 • E-mail:  bib.rusinow@wp.pl
 • Telefon: 48672702220

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

1. Budynek Gminnej Biblioteki Publicznej w Rusinowie: Biblioteka posiada jedno wejście do budynku. Budynek zaopatrzony w podjazd dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich. Brak komunikaci i swobodnego poruszania sie osób niepełnosprawnych wewnątrz budynku. Parking ogólnodostępny z wydzielonym miejscem parkingowym dla osób niepełnosprawnych. Możliwy dostęp z psem asystującym. Nie ma mozliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

2. Filia Biblioteczna w Nieznamierowicach: Biblioteka znajduje się w budynku na pierwszym piętrze. Budynek nie posiada podjazdu dla osób niepełnosprawnych. Brak windy. Wstęp z psami asystujacymi nie wskazany. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online. Parking ogólnodostępny z wydzielonym miejscem parkingowym dla osób niepełnosprawnych.

Zegar

Kalendarium

Grudzień 2020
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3

Imieniny